Adolescencija


Razvojne promene i potrebe u adolescenciji. Spoljašnja i unutrašnja realnost adolescenta. Razvijanje sposobnosti roditelja da fleksibilno odgovaraju na potrebe adolescenta. Značaj dobre komunikacije unutar porodice. Poremećaji i preventivno - edukativna funkcija psihoterapije. Timski pristup rešavanju razvojnih poremećaja u adolescenciji.Tema emisije su karakteristike i razvojne teškoće perioda adolescencije koji počinje ranom adolescencijom oko 15. godine, razvija se ka punoj adolescenciji od 15. do 19. i završava post - adolescencijom od 19. do 24. godine. Svaki od ovih perioda ima svoje karakteristike i razvojne teškoće koje treba razlikovati od disfunkcionalnosti.