Biografija

Ljiljana Filipović


Psiholog, porodični psihoterapeut, REBT savetnica, sertifikovani asertivni trener, sertifikovani trener emocionalne pismenosti, nosilac srpskog sertifikata za psihoterapiju i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju.


Obrazovanje:


Filozofski fakultet u Beogradu - grupa za psihologijuEdukacije iz psihoterapije:
 • Četvorogodišnja edukacija iz sistemske porodične terapije Instituta za Mentalno zdravlje u Beogradu - zvanje porodičnog psihoterapeuta;

 • Napredni nivo edukacije za sistemsku praksu sa porodicama, parovima i pojedincima Institute of Family Therapy, London;

 • Napredni nivo edukacije iz racionalno-emocionalno-bihejvioralne terapije, Albert Ellis Institute, New York;

 • Edukacija iz psihoseksualne terapije;

Edukacija iz hipnoterapije:
 • Edukativni seminar Majstorska hipnoza – treći nivo profesionalne edukacije iz hipnoze i hipnoterapije zvanično priznat od strane Evropskog saveza za psihoterapiju;

Ostale edukacije:
 • Edukacije za primenu programa psihosocijalne podrške u prevenciji poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti kod dece i adolescenata u grupnom radu sa njima i njihovim roditeljima, organizovane od strane nadležnih zdravstvenih ustanova pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta.

 • Edukacija iz metoda i tehnika aktivnog učenja vođena od strane psihologa sa Instituta za psihologiju, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta;

 • Edukacija za primenu modela nenasilne komunikacije u rešavanju konflikata namenjena grupnom radu sa učenicima osnovnih i srednjih skola i njihovim roditeljima;

 • Edukacija za trenera emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije;


Iskustvo:
 • Dugogodišnje iskustvo u radu sa razvojnim problemima puberteta i adolescencije;

 • Dugogodišnje iskustvo u savetodavnom, edukativnom, dijagnostičkom i psihoterapijskom radu sa porodicama, parovima i pojedincima, za čije obavljanje poseduje licencu resornog Ministarstava za rad i socijalna pitanja;

Projekti:
 • Autor emisije "Porodično savetovalište" na TV Enter;

 • Saradnik jutarnjeg programa RTV Studio B i RTS, kao i Vodiča za roditelje na RTV B92;

 • Autor, u saradnji sa novinarkom Vesnom Zdravković, emisije "Porodično savetovalitše" na TV Studio B;

 • Autor emisije "Preokviravanje radija", Studio B;

 • Stručni konsultant RTS-a u programu "Svet zdravlja".

 • Saradnik časopisa Ilustrovana politika, Blic žena, Viva, Stil, Story, Cica, dnevnog lista Politika, Bilje zdravlje...