Jedinci i jedinice


Predrasude o jedincima i jedinicama. Prezaštićivanje dece. Polje delovanja i uloga psihoterapije.