Lični razvoj

Društvene okolnosti u kojima živimo preplavljeni kompetitivnim medjuljudskim odnosima i pretežno agresivnim stilom komunikacije, nameću potrebu da se branimo od stresova i postavljamo granice onima koji ugrožavaju naša prava i potrebe. Da bismo uspeli da smanjimo nivo stresa i poboljšamo kvalitet života na ličnom - profesionalnom planu potrebno je da se usavršavamo u oblasti sticanja znanja i veština koje će nam to omogućiti.

Psihoterapeutu se možete obratiti i onda kada nemate psihičke smetnje, a želite da naučite da živite kvalitetnije, zdravije, da budete lično i profesionalno zadovoljniji i uspešniji. Pored individualnog rada sa psihoterapeutom ličnom rastu i razvoju doprinose i grupni iskustveni treninzi na kojima se uče komunikacione veštine i unapređuje emocionalna pismenost.

Program ličnog razvoja je namenjen adolescentima i odraslima koji žele da rade na svom ličnom rastu i razvoju. Obzirom da su profesionalno i lično dve strane istog novčića namenjen je i budućim psihoterapeutima, stručnim saradnicima u školama i svima koji savetodavno rade sa klijentima, jer će im omogućiti unapređenje ličnih - profesionalnih kompetencija za kvalitetniju i uspešniju praksu. Za vaš CV na kraju treninga dobijate sertifikat, a budućim psihoterapeutima 16h treninga se računa za sate ličnog rada.

Edukativno-iskustveni treninzi:

- Asertivni trening - trening komunikacionih veština i samopouzdanja;

- Trening emocionalne pismenosti;

Asertivni trening veći naglasak stavlja na komunikaciju i osposobljavanje osobe da se zauzima za sebe, što doprinosi povećanju lične sigurnosti i stabilnosti. Na ovom treningu polaznik se osposobljava da stekne realnu sliku o sebi i drugima, da prihvata svoja prava i poštuje prava drugih u komunikaciji.

Trening emocionalne pismenosti pored navedenih zajedničkih ciljeva doprinosi boljem razumevanju sopstvenih emocija i njihove povezanosti sa životnim uverenjima i ponašanjem. Emocionalno pismena osoba ima kontrolu nad svojim emocijama i ima uvid u to kako one utiču na druge, svesna je pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja, zbog toga ne izbegava situacije koje su neprijatne i ne izbegava da opravdano izazove neprijatnost kod drugih. Ona voli sebe i druge i to izražava u komunikaciji. Njen komukacioni stil je pretežno asertivan, izražava svoje stavove i uverenja na način koji ne ugrožava drugoga.

Pogledajte video materijal na temu "Emocionalna inteligencija" i "Komunikacione veštine" .