Odnosi u porodici


Braća i sestre

Odnos roditelja prema deci u porodici. Favorizovanje jednog deteta u odnosu na drugo i moguće posledice. Cilj psihoterapijskog delovanja, učenje modela nenasilne komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i negovanje saradničkih odnosa među decom.


Jedinci i jedinice

Predrasude o jedincima i jedinicama. Prezaštićivanje dece. Polje delovanja i uloga psihoterapije.