Predškolski uzrast


Kategorije roditeljskih ponašanja i efekti koje one uzrokuju kod dece. Mogući uticaj medija na decu i uloga roditelja. Povezanost govora i mišljenja. Uticaj roditelja i predškolskih ustanova na njihov razvoj. Simbolička komunikacija i sposobnost roditelja da ostvare razumevanje dečijeg ponašanja.Životne priče članova porodice su uokvirene istorijom njihovih primarnih porodica, sadašnjim zadacima porodice i budućnošću kojoj teži. Ovaj složeni hod porodice kroz vreme odvija se kroz specifične faze razvoja koje su nazvane životni ciklusi porodice. U ovoj emisiji se posebna pažnja posvećuje razvojnim promenama i zadacima u životnom ciklusu porodice sa detetom do tri godine i porodice sa predškolskim detetom. Gost emisije je prof. dr Neda Subota, specijalista za decu sa dugogodišnjim iskustvom.