Novinski članci:


Kada su muž i žena spremni da preuzmu odgovornost za svoju ulogu u bračnim odnosima, odnosno brigu za negovanje saradnje, saosećanja, uvažavanja tuđih potreba - to će moći da ostvare kroz aktivno slušanje i potvrđivanje da razumeju značenja poruka partnera. (30.10.2009.)
Komunikacija u braku - YU Mama


Izbor partnera kod svakog pojedinca zavisi od specifičnog prelamanja kulturoloških stereotipa o partnerskim odnosima i braku - što roditelji prenose deci. (20.03.2009.)
Kako izabrati partnera - YU Mama


<< Prethodna  1 ... 12 13 14 15