Profesionalni razvoj

Društvene okolnosti u kojima živimo sa pretežno agresivnim stilom komunikacije, nameću potrebu da se branimo od stresova i postavljamo granice onima koji ugrožavaju naša prava.

Pored toga što je korisno naučiti kako se odbraniti i zauzeti za sebe na asertivan način, još je korisnije preneti ta znanja i veštine drugima u svom okruženju. Na taj način ćemo im omogućiti da primenom stečenih znanja iz oblasti komunikacionih i emocionalnih veština poboljšaju kvalitet svog života.

Program stručnog usavršavanja je namenjen stručnjacima iz humanističkih nauka – praktičarima, koji žele da postanu sertifikovani treneri asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti, da steknu znanja i veštine potrebne za organizovanje iskustvenih radionica. Program treninga predstavlja kombinaciju elemenata tri psihoterapijska pristupa - transakcione analize, porodične terapije i REBT-a.

Namenjen je takođe budućim psihoterapeutima i savetnicima, jer će im dati veće mogućnosti od iskustvenog nivoa programa za unapređenje ličnih - profesionalnih kompetencija, za kvalitetniju i uspešniju profesionalnu praksu. Za vaš CV ćete dobiti sertifikat, a budućim psihoterapeutima 32h treninga se računa za sate ličnog rada.

Učenje klijenata da se asertivno zauzmu za sebe i da emocionalno pismeno izražavaju svoje potrebe i osećanja predstavlja okosnicu proaktivnog odnosa prema životu. Samim tim učenje asertivnosti i emocionalne pismenosti spada u osnovne ciljeve psihoterapije i savetovanja.

Većina zaposlenih radi pod pritiskom rivalskih, konfliktnih odnosa na poslu. Istraživanja pokazaju da dobri međuljudski odnosi zaposlenih utiču na porast produktivnosti rada. Zbog toga je veoma značajno uvesti u kolektive obuke za zaposlene u oblastima komunikacionih i emocionalnih veština. To se odnosi kako na iskustvene treninge, tako i na treninge za trenere stručnjaka koji su zaduženi za brigu o međuljudskim odnosima.

Pogledajte video materijal na temu "Emocionalna inteligencija" i "Komunikacione veštine" .