Program savetovališta

Obratite nam se za pomoć kad imate:

Bračne ili partnerske konflikte

 • Ako su vaši bračni ili partnerski odnosi konfliktni zbog neusaglašenosti oko razlika, psihoterapija će vam pomoći u procesu traženja kompromisnih rešenja;
 • Ako ste nezadovoljni svojim seksualnim životom;
 • Kad ste zabrinuti zbog ličnih seksualnih smetnji i disfunkcija;

Porodične probleme

 • Kad ne uspevate kao roditelji da uskladite različite vaspitne modele, kad imate nesporazume u međusobnoj komunikaciji ili sa decom;
 • Kad ste zabrinuti zbog razvojnih teškoća vaše dece u motivaciji za učenje, koncentraciji, pamćenju, druženju, odnosu prema autoritetima, emocionalnom vezivanju;

Teškoće u komunikaciji

 • Trema prilikom javnih nastupa ili ocenjivanja Vaših rezulata rada - učenja;
 • Nelagodnost u komunikaciji sa drugima u porodici, ljubavi i seksu, sa prijateljima, profesorima, šefovima;
 • Zatvorenost u sebe - otežano uspostavljanje komunikacije;

Emocionalne probleme

 • Velike oscilacije u promeni raspoloženja i emocija;
 • Teškoće u uspostavljanju i održavanju emocionalne kontrole;
 • Teškoće u izboru partnera i emocionalnoj razmeni sa partnerom;
 • Posledice delovanja stresova na zdravlje - nesanicu, glavobolju i druge psihosomatske smetnje;
 • Zastoje ili krize u životu kad izgubite samopouzdanje, neodlučni ste, uplašeni, napeti, depresivni, osećate se usamljeni i manje vredni...

Profesionalne probleme

 • Stresove na poslu u odnosima sa kolegama, rukovodiocima;

 • Teškoće u obavljanju profesionalne delatnosti i napredovanju;Potrebu za primenom hipnoterapije kojom se efikasno rešava:

 • Generalizovana anksioznost;
 • Razni oblici socijalne anksioznosti (blokirajuća trema) pri javnim nastupima kod učenika, studenata, profesionalaca;
 • Problemi pamćenja , koncentracije, i motivacije za učenje;
 • Enurezis nokturna;
 • Tikovi;
 • Mucanje;
 • Prevazilaženje zavisnosti od pušenja;
 • Oslobađanje od viška telesne težine;


- Kada nemate psihičke smetnje, a želite da naučite da živite kvalitetnije, zdravije, da budete lično i profesionalno uspešniji.