Razvod


Značenje i uticaj na porodicu

Mnogostruka značenja razvoda. Fokusiranje na dobre strane razvoda. Kako razvod može uticati na decu? Razlike između dece predškolskog i školskog uzrasta. Usaglašavanje partnera oko postrazvodne organizacije života. Uloga medijacije u pružanju pomoći roditeljima da se usaglase oko modela roditeljstva.


Moguće posledice

Od čega zavisi kako će deca razumeti razvod roditelja? Značaj razdvajanja partnerskih od roditeljskih uloga i opasnost od prenošenja nerazrešenih partnerskih konflikata na roditeljstvo. Važnost usaglašavanja roditelja oko objašnjenja razloga razvoda i buduće organizacije porodičnog života. Dete u žiži roditeljskih konflikata i moguće posledice. Uloga porodične terapije.