TV emisije i nastupi:


Da li su deca agresivnija nego pre 20 godina? Jesu li škola i profesori autoriteti za decu? Koliko su roditelji odgovorni za ponašanje i vaspitanje svoje dece? Koliko su važni školski policajac, video nadzor...? Koje su posledice agresivnosti na budućnost? Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut, za emisiju "5x3" RTV StudioB (14 Mart 2009).
Agresivnost kod dece - Studio B


Koliko današnje srpske porodice imaju problema u komunikaciji? Da li smo više skloni kompromisnim rešenjima ili komuniciramo kroz unapred određene tradicionalne uloge?
Komunikacija u braku i porodici - RTS


Mlade žene sve češće se odlučuju da kasnije zasnivaju porodicu i rađaju. O fenomenu kasnijeg rađanja za RTV Studio B, psiholog Ljiljana Filipović. (17.11.2007.)
Starije mame - Studio B


<< Prethodna  1 ... 28 29 30 31